laatste update: maart 2017

Wat is Vendor Leasing

Help je klant je product te kopen

Er is sprake van vendor lease als het leasecontract op de één of andere wijze tot stand komt door tussenkomst van een verkoper of leverancier van het object, of enige andere partij dan de leasemaatschappij zelf. Deze noemen we de vendor. Het komt wel eens voor dat de beoogd koper van een bedrijfsmiddel bij de vendor informeert naar eventuele financieringsmogelijkheden. Wat gebeurt er dan?

 

De vendor brengt zijn klant in contact met een leasemaatschappij. Vervolgens zullen de beoogd koper en de leasemaatschappij een leasecontract met elkaar onderhandelen, waarin de vendor geen partij is.

 

Het kan ook zijn dat de vendor voorafgaand een kaderakkoord heeft afgesloten met een bepaalde leasemaatschappij, en biedt standaard een leasecontract aan. Hierbij zijn er een paar varianten denkbaar:

  • De beoogd koper weet dat deze leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is van het object. We noemen dit een disclosed vendor leasing contract.
  • De beoogd koper weet niet dat een leasemaatschappij de uiteindelijke financier en/of lessor is. We noemen dit een undisclosed vendor leasing contract.

 

In bepaalde gevallen zal de vendor zelf een rol spelen in de lease-structuur, bijvoorbeeld door een terugkoopverbintenis aan te gaan, of door te voorzien in het onderhoud en reparatie van het object.

 

Dank zij vendor leasing wordt het de koper makkelijker gemaakt om te kopen. Als het al dan niet verkrijgen van financiering de enige reden is om tot koop over te gaan, is er de vendor veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat de koper op een vlotte manier aan financiering komt.