laatste update: maart 2017

Varianten van Vendor Leasing

Hoe ver gaat de samenwerking tussen Vendor en Leasemaatschappij?

Vendor leasing komt voor in meerdere verschijningsvormen, waarbij de intensiteit van de afspraken tussen Vendor en leasemaatschappij de belangrijkste variant vormt.

 

  • Introductie bij Lessor: de Vendor introduceert de beoogde koper/eindgebruiker bij een leasemaatschappij. Deze laatste bespreekt de modaliteiten van het leasecontract met de eindgebruiker. De Vendor speelt verder geen rol in de lease.
  • Directe leasing bij Lessor: de Vendor biedt de koper/eindgebruiker een standaard leasecontract aan van een leasemaatschappij. Voorafgaand zijn afspraken gemaakt over kredietacceptatie of risicodeling tussen de Vendor en de leasemaatschappij. De eindgebruiker weet vanaf het begin dat het leasecontract aangeboden wordt door een leasemaatschappij.
  • Directe leasing bij Vendor met contractsovername: de Vendor biedt de koper/eindgebruiker een leasecontract aan op zijn naam. Voorafgaand heeft hij afspraken gemaakt met een leasemaatschappij inzake overname van dit contract. De Lessor neemt in principe alle door de Vendor met eindgebruikers afgesloten contracten over. Deze structuur kent overigens twee varianten: (i) Disclosed: de eindgebruiker wordt geïnformeerd inzake de contractsovername. Hij weet dus dat de uiteindelijke financier een leasemaatschappij is. (ii) Undisclosed: de eindgebruiker wordt niet geïnformeerd dat het leasecontract uiteindelijk door een leasemaatschappij gefinancierd wordt. De leasemaatschappij zal haar rol pas onthullen op het moment dat – onverhoopt – de eindgebruiker zijn financiële verplichtingen niet nakomt.
  • Directe leasing bij Vendor in combinatie met portfolio financiering: de Vendor biedt een leasecontract aan aan de koper/eindgebruiker. Alle leasecontracten samen vormen een ‘borrowing base’ waarvoor financiering wordt aangetrokken, bij een bank of bij een leasemaatschappij. Er is dus geen sprake van financiering van individuele contracten, wel wordt de portefeuille aan contracten gefinancierd. Deze variant is enkel van toepassing bij grote Vendoren, die in staat zijn een grote hoeveelheid contracten op hun balans te nemen. Ook in dit geval kunnen Vendor en Leasemaatschappij afspraken maken inzake risicodeling.
  • Joint Venture: van bovenstaande structuur is een variant mogelijk in de vorm van een joint venture tussen Vendor en Leasemaatschappij. Alle leasecontracten worden samengebracht in een speciaal voor dit doel opgerichte vennootschap, die als financieringspool fungeert. In een dergelijke joint venture delen partijen in de winst én in het risico.