laatste update: maart 2017

Wat is een koopoptie?

Als je het object wil behouden...

Een koopoptie komt voor bij operationele leasecontracten en heeft als doel de lessee de mogelijkheid te geven om het object alsnog zelf te verwerven, op het einde van het leasecontract. De lessee heeft dus het recht om de koopoptie te lichten. Lessor en lessee spreken af tegen welke prijs de eigendom overgaat, dat kan een vooraf vastgestelde prijs zijn, of een variabele prijs afhankelijk van de marktwaarde op dat moment.

 

Voordeel voor de lessee is dat hij het object definitief kan verwerven, maar deze beslissing pas hoeft te nemen op het einde van het leasecontract. De reden waarom de lessee toch eigenaar wil worden kunnen bijvoorbeeld zijn: het object (bijvoorbeeld een industriële machine) is onmisbaar geworden in het productieproces, of het object vertegenwoordigt een hoge en blijvende marktwaarde waardoor het object direct bijdraagt tot het ondernemingsvermogen.