laatste update: maart 2017

Wat is een slottermijn?

De laatste maandtermijn

Ingeval van een financial lease kan de lease zo gestructureerd zijn dat de maandelijkse terugbetalingen (maandtermijnen) gelijk zijn, met uitzondering van de laatste maandtermijn, de zogenaamde slottermijn. Deze kan hoger zijn dan de gebruikelijke maandtermijn, als een soort van allerlaatste aflossing van het leasecontract.

 

Om deze slottermijn te kunnen betalen kan de lessee ervoor kiezen om:

  • het leasecontract te verlengen
  • het object – indien hij eigenaar is – te verkopen en met de opbrengst de slottermijn te voldoen. De lessee zal dit doen als hij verwacht een hogere prijs te krijgen op de markt dan het bedrag van de slottermijn.