laatste update: maart 2017

Wat is een maandtermijn?

Makkelijk plannen met leasing

Een maandtermijn is een maandelijkse aflossing van de leasingschuld. Bij leasing is het gebruikelijk dat de terugbetalingen maandelijks gebeuren. Echter kwartaalbetalingen zijn ook in bepaalde gevallen mogelijk.

 

De maandtermijnen zijn gelijke bedragen die gedurende de gehele looptijd betaald worden. Deze omvatten zowel de kapitaalaflossing, als de rente, als eventuele extra services zoals verzekering, onderhoud, enz.

 

Voor de ondernemer betekent deze maandtermijn dat hij makkelijk zijn liquiditeitspositie kan inschatten.