laatste update: maart 2017

Wettelijk kader van leasing in Nederland

Leasing een halve eeuw in Nederland

Leasing is in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw in Nederland geïntroduceerd. In deze ruim vijftig jaar is leasing uitgegroeid tot een van de belangrijke financieringsbronnen van het bedrijfsleven in Nederland met een volume van ruim €4 miljard per jaar. Het is dan ook verwonderlijk dat leasing geen eenduidige juridische betekenis heeft. Zo komt het begrip leasing niet voor in het Burgerlijk Wetboek en daarom wordt in de praktijk aansluiting gezocht bij wel in de wet gedefinieerde rechtsvormen zoals huur en huurkoop of lening met een pandrecht. Zo word operational lease vergeleken met huur en financial lease word vergeleken met huurkoop, al komt een lening met daarnaast een bezitloos pandrecht ook voor.

 

Soms wordt verdedigd dat leasing een overeenkomst is van eigen soort of een gemengde overeenkomst. Wat hier ook van zij in de praktijk ontkomen wij hier niet aan om per individuele overeenkomst te gaan beoordelen of er sprake is van een operational leaseovereenkomst (lees huurovereenkomst) of van een financial leaseovereenkomst, (lees huurkoopovereenkomst). Ook in de rechtspraak wordt steeds aansluiting gezocht bij de bovengenoemde bestaande rechtsfiguren die geregeld zijn in het Burgerlijk Wetboek.