laatste update: maart 2017

Leasing en huurkoop

Huurkoop enige vorm van (financial) lease in B.W.

In tegenstelling tot leasing is huurkoop expliciet geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Huurkoop is een bijzondere vorm van koop of afbetaling waarbij de bescherming van consumenten voorop staat. De regeling is zeer gedetailleerd en het niet voldoen aan de formele wettelijke eisen van de huurkoopovereenkomst kan vergaande consequenties voor de contractspartijen hebben. Consequenties zijn dat de overeenkomst vernietigd kan worden, dat er een schadevergoedingsverplichting kan ontstaan voor de kredietverlener of dat het eigendomsvoorbehoud niet geldig is en de eigendom meteen in plaats van aan het einde (na betaling van de slottermijn) overgaat op de koper.

 

Van huurkoop is er sprake als er koop op afbetaling is, aflevering van het goed niet de eigendom doet overgaan want afgesproken wordt de eigendom gaat pas over door volledige betaling van de koopprijs. Vaak wordt het voldoen van de zogenaamde slottermijn als de kenmerkende laatste prestatie geïdentificeerd wat de eigendom doet overgaan.

 

Bekende voorbeelden waar het niet voldoen aan de huurkoop bepalingen nog steeds tot veel rechtspraak leidt, zijn de Effecten-lease uitspraken. Overigens betreft het hier ook meestal consumenten wat een extra complicerende factor is.

 

Maar ook bij een faillissement zal een curator kritisch kijken naar de huurkoopovereenkomst.