laatste update: maart 2017

Auto van de Zaak

Autoregeling Auto van de Zaak

In veel gevallen voorziet het arbeidscontract in het ter beschikking stellen van een auto aan de medewerker, de zogenaamde 'auto van de zaak'. De auto maakt op deze manier deel uit van de salarispakket van de medewerker. De medewerker zal in beginsel bijtelling moeten betalen omdat hij/zij het voordeel heeft van het privé-gebruik van de auto. De bijtelling is een percentage van de waarde (catalogusprijs) van de auto, dat bij het loon wordt opgeteld. Hierdoor neemt de belastbare basis toe, en dus ook de loonbelasting. Het is aan de medewerker om af te wegen of het voordeel van het privé-gebruik opweegt tegen de extra belastingen. Veel medewerkers kiezen voor een zuinige en milieuvriendelijke auto, die een lage bijtelling geniet. Anderen kiezen voor de tegenbewijsregeling in de bijtelling, en tonen door middel van ritregistratie aan dat ze minder dan 500 kilometer privé per jaar rijden.

In de Autoregeling legt de werkgever de rechten en plichten van de werknemers betreffende de auto van de zaak vast (o.a. autokeuze, eigen bijdrage, kilometrage, privégebruik). Trend is om dit breder te reguleren in een Mobiliteitsregeling, die ook andere vormen van zakelijke mobiliteit omvat.